การเลือกขนาดแว่นตากันแดด Cocoons, Vistana

การเลือกขนาดแว่นตากันแดด Cocoons, Vistana

     สามารถทำได้ด้วยตนเอง เพียง 3 ขั้นตอน เริ่มจากการวัดขนาดของกรอบแว่นสายตาที่เราสวมอยู่ว่ามีขนาดเท่าไหร่ จากนั้นจึงนำมาเปรียบเทียบกับขนาดของแว่นตากันแดด Cocoons, หรือ Vistana ที่มีจำหน่ายอยู่ในประเทศไทย ลองเปรียบเทียบขนาดที่เขียนกำกับในแต่ละรุ่นว่าสามารถสวมทับแว่นสายตาของเราได้หรือไม่

     เท่านี้เราก็สามารถเลือกแว่นตากันแดดคู่ใจที่สามารถสวมทับกรอบแว่นสายตาของเราได้อย่างพอดี ลูกค้าสามารถดูขั้นตอนการเลือกแว่นโดยละเอียดดังนี้

(1.) การวัด ความกว้าง (W) ของกรอบแว่นสายตาที่เราสวมอยู่ว่า กว้างกี่มิลลิเมตร 
(2.) การวัด ความสูง (H) ของกรอบแว่นสายตาที่เราสวมอยู่ว่า สูงกี่มิลลิเมตร 
(3.) เลือกขนาดของแว่นตากันแดด COCOONS หรือ VISTANA ที่เหมาะสมกับขนาดแว่นสายตาของเรา เพียงเท่านี้เราก็จะได้แว่นตากันแดดที่สามารถสวมทับแว่นสายตาของเราได้อย่างพอดี 

COCOONS ขนาด ML , MX  

Size Options ML ขนาดกลาง

Frame Size  : ML (Wide-Line 140 x 36 mm.

 

ออกแบบมาสำหรับสวมทับกรอบแว่นสายตา ที่มีขนาดไม่เกิน ความกว้าง 140 มิลลิเมตร ความสูง 36 มิลลิเมตร สามารถสวมใส่ได้ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ทั้งผู้ที่สวมแว่นและไม่สวมแว่นสายตา  

Size Options MX ขนาดใหญ่

Frame Size  : MX (Style Line 145 x 39 mm.)

 

ออกแบบมาสำหรับสวมทับกรอบแว่นสายตา ที่มีขนาดไม่เกิน ความกว้าง 145 มิลลิเมตร ความสูง 39 มิลลิเมตร สามารถสวมใส่ได้ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ทั้งผู้ที่สวมแว่นและไม่สวมแว่นสายตา 

VISTANA ขนาด MS 

Size Options MS

Frame Size  : MS (Mini-Slim 137 x 37 mm.)

ออกแบบมาสำหรับสวมทับกรอบแว่นสายตา ที่มีขนาดไม่เกิน ความกว้าง 137 มิลลิเมตร ความสูง 37 มิลลิเมตร สามารถสวมใส่ได้ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ทั้งผู้ที่สวมแว่นและไม่สวมแว่นสายตา